Private:

 

Tempo Contractors ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte produkt eller ydelse, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

 

Erhverv (underentreprenører & bygherre):


Tempo Contractors ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for hovedentreprenør eller bygherress direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne.


Tempo Contractors ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte produkt eller ydelse, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.


Underentreprenør bekræfter ved indgåelse af aftalen, at have tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder udvidet med alle relevante dækninger herunder, men ikke begrænset til, skade forårsaget af varmt-, kloak-, jord- og gravearbejde. Tempo Contractors ApS’ forsikringsselskab forbeholder sig efterfølgende til ret til fuld regres mod underentreprenøren & dennes forsikringsselskab, hvorfor Tempo Contractors ApS’ ikke accepterer nogen form for ansvarsfraskrivelse fra underentreprenøren, som begrænser Tempo Contractors ApS’ forsikringsselskabs adgang hertil.


I den udstrækning, Tempo Contractors ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bygherre/hovedentreprenør forpligtet til at holde Tempo Contractors ApS skadesløs i samme omfang, som Tempo Contractors ApS ansvar er begrænset til efter ovenstående punkter.

KONTAKT OS